eğitim

Psikolojik bir analiz

Posted on Updated on

Duyuları körelmiş bir insanın, artık hissetmeyen bir insanın engel duyusu zihindir ve müthiş şekilde zihni çalışmaya başlar. Bu insanlar zihinsel olarak olağanüstü başarılıdırlar. Tıpkı görme duyusunu kaybeden veya olmayan birinin işitme duyusu ve dokunma duyusunun olağanüstü gelişmesi gibi. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki insan hayatta duygularıyla yaşar..