Özgeçmiş

Full Özgeçmiş İndir doc

TURGAY DEMİREL 

Kişisel Bilgiler


Doğum Tarihi ve Yeri : 17.01.1985 – Durağan/Sinop

Adres: Atatürk Üniversitesi – Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

E-posta: turgaydemirel85@gmail.com

Eğitim


2010- 2015: Doktora Öğrenimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum / Türkiye, http://www.atauni.edu.tr/

2007- 2010 : Yüksek Lisans Öğrenimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum / Türkiye, http://www.atauni.edu.tr/

2003-2007 : Lisans Öğrenimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ankara / Türkiye, http://www.ankara.edu.tr/

2000-2003 : Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi, Çankırı / Türkiye

İş Deneyimi


2009-2010: Bilgisayar Öğretmenliği (Erzurum Pasinler/ Porsuk Köyü İlköğretim okulu)

2010-…. : Araştırma Görevlisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum / Türkiye, http://www.atauni.edu.tr/

Yabancı Dili ve Düzeyi


İngilizce: 81,25 (2017 Temmuz YÖKDİL)

Yayınlar


A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler


 1. Demirel, T., Karakuş Yılmaz, T. (Article accepted on 12 April, 2018). The Effects of Mind Games in Math and Turkish Courses on the Achievements and Perceived Problem-Solving Skills of Secondary School Students. British Journal of Educational Technology. (SSCI)
 2. Celik, E., Gedik, N., Karaman, G., Demirel, T., & Göktaş, Y. (2014). Mistakes encountered in manuscripts on education and their effects on journal rejections. Scientometrics,  98(3), pp 1837-1853http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-013-1137-y   indir_TR (SSCI)
 3. Demirel, T., Baydas, O., Yılmaz, R.M., Goktas, Y. (2013). Challenges Faced by Project Competition Participants and Recommended Solutions. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 1305-1314. indir (SSCI)
 4. Goktas, Y. & Demirel, T. (2012). Blog-enhanced ICT courses: Examining their effects on prospective teachers’ ICT competencies and perceptions. Computers & Education, 58(3), 908-917. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2011.11.004. İndir  (SSCI)
 5. Sadi S., Şekerci A.R., Kurban B., Topu F.B., Demirel T., Tosun C., Demirci T. ve Göktaş Y. (2008). Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı: Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(3), 43-49. http://88.255.39.71/ojs/index.php/BTD/article/view/28 İndir (Ebsco, Google Scholar, ULAKBİM)

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler


 1. Koçak, Ö., Demirel, T., Karakuş Yılmaz, T., & Göktaş, Y. (2016). Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri, Yöntemleri ve Teknikleri. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 40-51.

C. Yayın Sürecinde Olan veya Üzerinde alışılan Makaleler


 1. Bayrak, M., Demirel, T., Kurşun, E. (201X). Does Reading Strategy Affect Paragraph Comprehension? Verification with Eye Tracking Measures. Manuscript Submitted to Hacettepe University Journal of Education.
 2. Demirel, T., Karakuş Yılmaz, T. (201X). Zekâ oyunlarının Matematik ve Türkçe derslerine uyarlanması ve değerlendirilmesi. Üzerinde çalışılan makale taslağı.

D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler


 1. Karsli, M. B., Demirel, T., Taşlıbeyaz, E., Kurşun, E., & Karaman, S. (2018). Yenilenen İlk ve Ortaöğretim Programlarındaki Teknoloji Entegrasyonu Yansımalarının İncelenmesi. Paper presented at the 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (27th International Conference on Educational Sciences, ICES-UEBK 2018), 18-22 Nisan, Antalya. http://ices-uebk.org/ 
 2. Bayrak Karsli, M., Demirel, T., Karsli, V., Kurşun, E., Karaman, S. (2017). Yeni İngilizce öğretim programındaki öğretim teknolojileri uygulamalarına yönelik tasarım ilke ve örneklerinin geliştirilmesi. Paper presented at the Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 27-27 Ekim, Sivas, Türkiye.
 3. Demirel, T., Bayrak, M., Kurşun, E., Karaman, S. (2017). Sınıf içi teknoloji entegrasyon düzeyi belirleme yaklaşımlarının incelenmesi: Etkileşimli tahta örneği. Paper presented at the 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu, Türkiye.
 4. Bayrak, M., Demirel, T., Kurşun, E. (2017). Paragraf Sorusu Çözerken Soru Kökünden Başlamak Etkili mi? Göz İzleme Ölçümleriyle Doğrulama Çalışması. Paper presented at the 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Malatya, Türkiye.
 5. Demirel, T., & Karakuş Yılmaz, T. (2016). Zekâ Oyunlarının Türkçe ve Matematik Derslerinde Kullanılmasının Ortaokul öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine, Akademik Başarılarına ve Derse Katılımlarına Etkisi. Paper presented at the 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye.
 6. Demirel, T., & Karakuş Yılmaz, T. (2016). Akıl oyunlarının Matematik ve Türkçe derslerinde kullanılması: geliştirme süreci ve öğretmen-öğrenci görüşleri. Paper presented at the XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Türkiye. http://ab.org.tr/ab16/
 7. Demirel, T., Karakuş, T., Kurşun, E., Metin, E. (2015). Integrating Mind Games into Language and Mathematics Courses: A Case Study, “Accelerate Learning: Racing into the Future” (AECT), 3-7 November, Indianapolis, Indiana (USA).
 8. Demirel, T., Bilen, Ö., Gülcü, A. (2015). Etkileşimli tahtalarla ilgili öğretmen ve öğrenci tutumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla, Türkiye.
 9. Demirel, T.,Metin, E., Karakuş, T. (2015). Zekâ Oyunlarının Türkçe ve Matematik derslerinde kullanılması: Bir Durum Çalışması, Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi (International Play and Toy Congress), 7-8 Mayıs, Erzurum, Türkiye.
 10. Koçak, Ö., Demirel, T., Karakuş, T., & Göktaş, Y. (2015). Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri, Yöntemleri ve Teknikleri, IInd International Eurasian Educational Research Congress, Ankara/Türkiye. http://www.ejercongress.org
 11. Demirel, T., Göktaş, Y. (2014). Öğretmen Görüşlerine Göre İşitme Engelliler Eğitiminde Karşılaşılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri: Erzurum Örneği.  Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi  (IthEurasian Educational Research Congress). 24-26 Nisan, İstanbul, Türkiye. indir
 12. Demirel, T., Göktaş, Y. (2013). İşitme Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Yardımcı Teknolojiler: 2003-2013 Dönemi Makalelerin İçerik Analizi. 1. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium). 26-28 Haziran, Trabzon, Türkiye. indir
 13. Bilen, Ö., Taşlıbeyaz, E., Özdemir, D., Demirel, T. (2013). Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Tutumları: Erzurum Örneği. 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium (pp.377), 6-8 Haziran, Erzurum, Turkey. indir
 14. Demirel, T., Baydaş, Ö., Yılmaz, R., Göktaş, Y. (2012). Proje ve beceri yarışmalarında Katılımcıların karşılaştığı zorluklar. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu. 4-6 Ekim, Gaziantep, Türkiye. İndir
 15. Topu F.B.,Baydaş, Ö., Demirel, T., Karaman, S.(2011).Yüz Yüze Öğretimden Uzaktan Öğretime Geçişte Öğretim Elemanlarının Rol Değişimleri. IETC. İstanbul. http://www.iet-c.net/pdf.php?id=2299 İndir
 16. Demirel, T., Göktaş, Y. (2009). Blogların Öğretmen Adaylarının Algıları ve Bilişim Teknolojileri Yeterliklerine Etkileri. 3rd International Computer & Instructional Technologies Symposium (pp.730-734), 7-9 Ekim, Trabzon, Turkey. İndir
 17. Sadi S., Tosun C., Demirel T., Arpacık Ö., Topu F. B., Taşlıbeyaz E., Yolcu H. Çolak A., Göktaş Y. (2008). Öğretim Teknolojilerinin Öğretmen Eğitiminde Kullanımı: Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Kuzu. A, Odabaşı. F, Kurt. A.A, Kabakçı. I, Erişti, S.D (Eds), VIII. International Educational Technology Conference(pp.1026-1030). Eskişehir, Turkey. http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/200.doc İndir
 18. Demirel, T., Duman, D., İncesu, S., & Göktaş, Y. (2008). Using blogs (weblogs) in higher education:Toys or tools. Kuzu. A, Odabaşı. F, Kurt. A.A, Kabakçı. I, Erişti, S.D (Eds), VIII. International Educational Technology Conference(pp.1114-1117). Eskişehir:Turkey. http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/219.doc İndir

E. Projeler


 1. Karaman, S., Kurşun, E., Karakuzu, M., Demirel, T., Taşlıbeyaz, E. (2018). TÜBİTAK 4005 Projesi, (Proje No: 118B006). Yeni İngilizce Öğretim Programına Yönelik Teknoloji Destekli Öğretim Etkinliklerinin Tasarlanması ve Uygulanması
 2. Demirel, T. (2014). “BAP Doktora Öğrenim Araştırma Projesi“, Proje No: 2014/233 , Proje Adı: Zeka Oyunlarının Eğitime Entegrasyonu ve Değerlendirilmesi, Bitiş: 16.12.2015, Bütçe:10.000, Destekleyen: Atatürk Üniversitesi. Projedeki Görevi: Araştırmacı
 3. Demirel, T. (2010). “BAP Kapsamlı Araştırma Projesi“, Proje No: 2010/195 , Proje Adı: Atatürk üniversitesi blog Servisinin Kurularak yaygınlaştırılması, Bitiş: 16.12.2011, Bütçe:20.000, Destekleyen: Atatürk Üniversitesi. Projedeki Görevi: Araştırmacı
 4. Demirel, T. (2010). “BAP Altyapı Projesi“, Proje No: 2010/196 , Proje Adı: Blogların Bir Karma Öğrenme Ortamı Olarak Öğretmen Eğitimine Entegrasyonu, Bitiş: 16.08.2011, Bütçe:20.000, Destekleyen: Atatürk Üniversitesi. Projedeki Görevi: Araştırmacı
 5. Demirel, T. (2008). “BAP Kapsamlı Araştırma Projesi“, Proje No: 2008/004 , Proje Adı: Etkin öğretim için teknoloji kullanımı: 5. Yılda 2011’e Atatürk üniversitesinde mevcut durum, beklentiler öneriler, Bitiş: 08.05.2008, Bütçe:10.000, Destekleyen: Atatürk Üniversitesi. Projedeki Görevi: Araştırmacı
 6. Demirel, T. (2008). “BAP Kapsamlı Araştırma Projesi“, Proje No: 2008/174 , Proje Adı: İlk Öğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Bilgi Checkup Otomasyonu, Bitiş: 17.11.2010, Bütçe:30.000, Destekleyen: Atatürk Üniversitesi. Projedeki Görevi: Araştırmacı

F. Kitap veya Kitap Bölümleri


 1. Demirel, T., & Taşlıbeyaz, E. (2016). Nitel Araştırmada Veri Toplama. In S. Karaman (Ed.), Araştırma Yöntem ve Teknikleri II. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 2. Kurşun, E., & Demirel, T. (2016). Görsel Hazırlama. In S. Yıldırım (Ed.), Masaüstü Yayıncılık. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

G. Tezler


 1. Demirel, T. (2010). Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi). Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye. İndir
 2. Demirel, T. (2015). Zekâ Oyunlarının Türkçe ve Matematik Derslerinde Kullanılmasının Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Bilişsel ve Duyuşsal Etkilerinin Değerlendirilmesi. (Doktora Tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.

H. Katıldığı Seminerler/Eğitimler


 1. Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi (14-16 Aralık 2016 Kırıkkale Üniversitesi – TÜBİTAK) Seminer sayfası
 2. Açık kaynak kodlu yazılım ve sistem kullanımını yaygınlaştırma eğitimi (20-21 Haziran 2011 – Atatürk Üniversitesi)
 3. asp.NET – android – Java Semineri (28 Mayıs 2012 – Atatürk Üniversitesi)
 4. Akademik Düzeyde Tübitak Proje Hazırlama Eğitimi, Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, 2015 Sertifika
 5. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri, Pegem Akademi Yayıncılık (Ankara), 2010 Sertifika

I. Verdiği Dersler


 1. Bilgisayar 1 (Lisans – Servis Dersi)
 2. Bilgisayar 2 (Lisans – Servis Dersi)
 3. Bilgisayar Ağları ve İletişim (BÖTE – Lisans)
 4. Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri (BÖTE-Lisans)
 5. Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1 (BÖTE-Lisans)
 6. Eğitimde Bilişim Teknolojileri 2 (BÖTE-Lisans)
 7. Eğitimde Grafik ve Canlandırma (BÖTE-Lisans)
 8. İşletim Sistemleri ve Uygulamaları (BÖTE-Lisans)
 9. Matematik 1 (BÖTE – Lisans)
 10. Özel Öğretim Yöntemleri 2 (BÖTE – Lisans)
 11. Topluma Hizmet Uygulamaları (BÖTE – Lisans)
 12. Web Tasarımı (BÖTE-Lisans)
 13. Yayımcılık Tasarımı (Seçmeli 1 BÖTE-Lisans

Özgeçmiş” için bir yanıt

  Özgeçmiş | said:
  29 Aralık 2016, 12:37 PM

  […] Özgeçmiş […]

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s